Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 19:05:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1925° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3018° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 21.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
340.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC16.6318 P19:06:00.37 0.01.0M
KNSSHC16.6318 S19:06:03.02 0.01.0M
IACMHL24.5301 P19:06:02.13 0.41.0M
IACMHL24.5301 S19:06:05.38 0.01.0M
PFKSHC22.8137 P19:06:01.62 0.11.0M
PFKSHC22.8137 S19:06:05.01 0.01.0M
NPSHL29.0 75 P19:06:02.72 0.21.0M
NPSHL29.0 75 S19:06:06.84 0.11.0M
SIVAHL48.6247 P19:06:05.43 -0.31.0M
SIVAHL48.6247 S19:06:12.37 0.01.0M
IMODHC51.8242 P19:06:06.02 -0.21.0M
IMODHC51.8242 S19:06:13.30 0.01.0M
STIAHC71.7 89 P19:06:08.69 -0.81.0M
STIAHC71.7 89 S19:06:18.89 -0.21.0M
IPPLHC78.1283 P19:06:10.17 -0.41.0M
IPPLHC78.1283 S19:06:20.61 -0.31.0M
ZKRHL83.7 96 P19:06:11.45 -0.11.0M
ZKRHL83.7 96 S19:06:22.52 0.01.0M
GVDHL117.4251 P19:06:16.83 0.01.0M
GVDHL117.4251 S19:06:32.25 0.31.0M
IMMVHL123.5284 P19:06:18.33 0.51.0M
IMMVHL123.5284 S19:06:34.02 0.41.0M
SNT5HA134.9 4 P19:06:19.34 -0.11.0M
SNT5HA134.9 4 S19:06:36.86 0.31.0M
THT1HT133.2 5 P19:06:18.77 -0.41.0M
THT1HT133.2 5 S19:06:36.39 0.31.0M
RODPHC145.8286 P19:06:21.98 0.71.0M
RODPHC145.8286 S19:06:39.21 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syyd
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         19:05:56.97
  Latitude       35.1925 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3018 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       105 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.41 +/- 0.11 12      
  M     2.41      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 318 P    19:06:00.37 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 318 S    19:06:03.02 -0.0 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 137 P    19:06:01.62  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 137 S    19:06:05.01  0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 301 P    19:06:02.13  0.4 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 301 S    19:06:05.38  0.0 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 75 P    19:06:02.72  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 75 S    19:06:06.84  0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 247 P    19:06:05.43 -0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 247 S    19:06:12.37  0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 242 P    19:06:06.02 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 242 S    19:06:13.30 -0.0 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 89 P    19:06:08.69 -0.8 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 89 S    19:06:18.89 -0.2 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 283 P    19:06:10.17 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 283 S    19:06:20.61 -0.3 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 96 P    19:06:11.45 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 96 S    19:06:22.52 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.1 251 P    19:06:16.83 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 251 S    19:06:32.25  0.3 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 284 P    19:06:18.33  0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 284 S    19:06:34.02  0.4 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  5 P    19:06:18.77 -0.4 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  5 S    19:06:36.39  0.3 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  4 P    19:06:19.34 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    19:06:36.86  0.3 M 1.0 SNT5 
  RODP HC  1.3 286 P    19:06:21.98  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 286 S    19:06:39.21 -0.5 M 1.0 RODP 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 318 MLv   2.38 -0.03   7.3815   
  PFKS HC  0.2 137 MLv   2.27 -0.14  3.97265   
  IACM HL  0.2 301 MLv   2.35 -0.06  9.80153   
  NPS  HL  0.3 75 MLv   2.24 -0.17  2.59895   
  SIVA HL  0.4 247 MLv   2.29 -0.12  0.955442   
  IMOD HC  0.5 242 MLv   2.34 -0.07  0.879989   
  STIA HC  0.6 89 MLv   2.54 0.13  0.76973   
  IPPL HC  0.7 283 MLv   2.64 0.23  0.886772   
  ZKR  HL  0.8 96 MLv   2.34 -0.07  0.41941   
  GVD  HL  1.1 251 MLv   2.32 -0.09  0.20943   
  IMMV HL  1.1 284 MLv   2.54 0.13  0.423325   
  THT1 HT  1.2  5 MLv   2.52 0.11  0.357903   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   2.70 0.29  0.315628   
  RODP HC  1.3 286 MLv   2.47 0.06  0.276493