Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 15:53:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1700° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2973° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 22.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
78.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.5306 P15:53:58.47 -0.21.0M
IACMHL25.5306 S15:54:02.48 0.11.0M
KNSSHC18.3324 P15:53:57.40 -0.11.0M
KNSSHC18.3324 S15:54:00.08 -0.21.0M
PFKSHC21.3131 P15:53:58.03 0.01.0M
PFKSHC21.3131 S15:54:01.26 -0.11.0M
NPSHL30.2 70 P15:53:59.37 -0.11.0M
NPSHL30.2 70 S15:54:03.45 -0.31.0M
IDIMN39.3289 P15:54:00.76 -0.21.0M
IDIMN39.3289 S15:54:06.11 -0.41.0M
SIVAHL47.3249 P15:54:02.21 0.01.0M
SIVAHL47.3249 S15:54:08.84 0.21.0M
IMODHC50.3244 P15:54:02.90 0.21.0M
IMODHC50.3244 S15:54:09.42 -0.11.0M
IPPLHC78.3285 P15:54:07.79 0.51.0M
IPPLHC78.3285 S15:54:17.90 0.21.0M
SIT2HI73.7 87 P15:54:07.22 0.71.0M
SIT2HI73.7 87 S15:54:16.30 0.01.0M
STIAHC72.2 87 P15:54:06.77 0.51.0M
STIAHC72.2 87 S15:54:15.60 -0.31.0M
ZKRHL83.9 94 P15:54:08.52 0.31.0M
ZKRHL83.9 94 S15:54:19.23 0.01.0M
VAMHL103.0285 P15:54:11.70 0.41.0M
VAMHL103.0285 S15:54:24.57 0.01.0M
GVDSHC118.7252 P15:54:13.79 0.01.0M
GVDSHC118.7252 S15:54:28.57 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syru
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         15:53:53.74
  Latitude       35.1700 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2973 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.72 +/- 0.16 11      
  M     2.72      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 324 P    15:53:57.40 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 324 S    15:54:00.08 -0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 131 P    15:53:58.03 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 131 S    15:54:01.26 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 306 P    15:53:58.47 -0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 306 S    15:54:02.48  0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 70 P    15:53:59.37 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    15:54:03.45 -0.3 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 289 P    15:54:00.76 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 289 S    15:54:06.11 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    15:54:02.21 -0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    15:54:08.84  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 244 P    15:54:02.90  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 244 S    15:54:09.42 -0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 87 P    15:54:06.77  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    15:54:15.60 -0.3 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 87 P    15:54:07.22  0.7 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 87 S    15:54:16.30  0.0 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 285 P    15:54:07.79  0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    15:54:17.90  0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    15:54:08.52  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    15:54:19.23  0.0 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 285 P    15:54:11.70  0.4 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 285 S    15:54:24.57 -0.0 M 1.0 VAM 
  GVDS HC  1.1 252 P    15:54:13.79  0.0 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    15:54:28.57 -0.4 M 1.0 GVDS 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 324 MLv   2.62 -0.10  11.5204   
  PFKS HC  0.2 131 MLv   2.70 -0.02  11.6129   
  IACM HL  0.2 306 MLv   2.58 -0.14  15.4822   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   2.62 -0.10  5.80735   
  IDI  MN  0.4 289 MLv   2.17 -0.55  1.22302   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.85 0.14  3.73267   
  IMOD HC  0.5 244 MLv   2.83 0.12  2.99319   
  STIA HC  0.7 87 MLv   2.90 0.18  1.74399   
  SIT2 HI  0.7 87 MLv   3.14 0.42   2.9425   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   2.72 0.00   1.0658   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.75 0.03  1.06483   
  VAM  HL  0.9 285 MLv   2.96 0.24  0.780679   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   2.21 -0.51  0.205421