Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 14:12:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1828° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2388° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 18.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
339.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC14.5338 P14:12:57.47 -0.11.0M
KNSSHC14.5338 S14:13:00.07 -0.21.0M
IACMHL20.5312 P14:12:58.59 0.21.0M
IACMHL20.5312 S14:13:01.89 0.21.0M
PFKSHC26.4126 P14:12:58.74 -0.61.0M
PFKSHC26.4126 S14:13:03.14 -0.21.0M
NPSHL34.9 76 P14:13:00.45 -0.21.0M
NPSHL34.9 76 S14:13:05.26 -0.31.0M
IMODHC46.3240 P14:13:02.63 0.21.0M
IMODHC46.3240 S14:13:08.76 0.01.0M
STIAHC77.5 88 P14:13:07.90 0.61.0M
STIAHC77.5 88 S14:13:17.18 -0.21.0M
ZKRHL89.3 95 P14:13:09.41 0.21.0M
ZKRHL89.3 95 S14:13:21.39 0.61.0M
SAP3HL139.6 4 P14:13:16.41 -0.51.0M
SAP3HL139.6 4 S14:13:34.78 0.51.0M
KTHAHL229.9301 P14:13:28.70 -0.31.0M
KTHAHL229.9301 S14:13:55.13 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syol
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         14:12:54.04
  Latitude       35.1828 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2388 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.78 +/- 0.13  7      
  M     2.78      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 338 P    14:12:57.47 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 338 S    14:13:00.07 -0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 312 P    14:12:58.59  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 312 S    14:13:01.89  0.2 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 126 P    14:12:58.74 -0.6 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 126 S    14:13:03.14 -0.2 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 76 P    14:13:00.45 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 76 S    14:13:05.26 -0.3 M 1.0 NPS 
  IMOD HC  0.4 240 P    14:13:02.63  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 240 S    14:13:08.76  0.0 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 88 P    14:13:07.90  0.6 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 88 S    14:13:17.18 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 95 P    14:13:09.41  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    14:13:21.39  0.6 M 1.0 ZKR 
  SAP3 HL  1.3  4 P    14:13:16.41 -0.5 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  4 S    14:13:34.78  0.5 M 1.0 SAP3 
  KTHA HL  2.1 301 P    14:13:28.70 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 301 S    14:13:55.13 -0.5 M 1.0 KTHA 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 338 MLv   2.65 -0.12  15.5558   
  IACM HL  0.2 312 MLv   2.70 -0.07  27.4623   
  PFKS HC  0.2 126 MLv   2.99 0.21  16.9123   
  NPS  HL  0.3 76 MLv   2.63 -0.15  4.50881   
  IMOD HC  0.4 240 MLv   2.66 -0.11  2.55194   
  STIA HC  0.7 88 MLv   2.95 0.17  1.82585   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.75 -0.02  1.01495   
  SAP3 HL  1.3  4 MLv   3.17 0.39  2.44497   
  KTHA HL  2.1 301 MLv   2.73 -0.04  0.191415