Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 11:27:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1295° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2315° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.4323 P11:27:38.99 0.31.0M
IACMHL24.4323 S11:27:42.50 0.21.0M
PFKSHC24.0114 P11:27:38.62 -0.11.0M
PFKSHC24.0114 S11:27:42.33 0.01.0M
IDIMN35.7299 P11:27:40.81 0.11.0M
IDIMN35.7299 S11:27:45.79 -0.11.0M
IMODHC43.0246 P11:27:41.97 0.11.0M
IMODHC43.0246 S11:27:47.77 -0.11.0M
SIVAHL40.1252 P11:27:41.23 -0.11.0M
SIVAHL40.1252 S11:27:47.17 0.21.0M
IPPLHC73.9289 P11:27:46.70 -0.21.0M
IPPLHC73.9289 S11:27:56.88 0.11.0M
ZKRHL89.6 91 P11:27:49.50 0.01.0M
ZKRHL89.6 91 S11:28:01.45 0.11.0M
GVDSHC111.6253 P11:27:52.93 -0.11.0M
GVDSHC111.6253 S11:28:08.07 0.61.0M
IMMVHL119.3288 P11:27:54.06 -0.11.0M
IMMVHL119.3288 S11:28:09.42 -0.21.0M
KTHAHL232.6302 P11:28:09.85 -0.21.0M
KTHAHL232.6302 S11:28:37.02 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syiz
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         11:27:33.96
  Latitude       35.1295 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2315 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.77 +/- 0.19  8      
  M     2.77      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 114 P    11:27:38.62 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    11:27:42.33 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 323 P    11:27:38.99  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 323 S    11:27:42.50  0.2 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 299 P    11:27:40.81  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    11:27:45.79 -0.1 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    11:27:41.23 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    11:27:47.17  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    11:27:41.97  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    11:27:47.77 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    11:27:46.70 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    11:27:56.88  0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    11:27:49.50  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    11:28:01.45  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVDS HC  1.0 253 P    11:27:52.93 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    11:28:08.07  0.6 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    11:27:54.06 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    11:28:09.42 -0.2 M 1.0 IMMV 
  KTHA HL  2.1 302 P    11:28:09.85 -0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    11:28:37.02 -0.5 M 1.0 KTHA 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 114 MLv   2.83 0.06  13.5369   
  IACM HL  0.2 323 MLv   2.72 -0.06  22.7837   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   2.65 -0.13  4.51973   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.11 0.34  10.1969   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.84 0.07  4.68184   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   2.98 0.20  2.02584   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.53 -0.25  0.604043   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.52 -0.25  0.462832   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.21 0.43  2.05461   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.56 -0.21  0.12664