Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 10:48:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1512° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.1932° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 20.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
69.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
340.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL20.5327 P10:48:36.40 -0.31.0M
IACMHL20.5327 S10:48:40.08 0.11.0M
IDIMN31.5299 P10:48:38.16 -0.31.0M
IDIMN31.5299 S10:48:42.62 -0.51.0M
IPPLHC69.8288 P10:48:44.56 0.11.0M
IPPLHC69.8288 S10:48:53.62 -0.11.0M
GVDHL106.5251 P10:48:49.66 -0.61.0M
GVDHL106.5251 S10:49:04.36 0.61.0M
GVDSHC109.0252 P10:48:50.37 -0.31.0M
GVDSHC109.0252 S10:49:05.02 0.51.0M
IMMVHL115.2287 P10:48:52.17 0.61.0M
IMMVHL115.2287 S10:49:06.14 0.01.0M
RODPHC137.9289 P10:48:55.88 0.81.0M
RODPHC137.9289 S10:49:12.46 0.11.0M
SNT5HA140.5 7 P10:48:55.47 0.11.0M
SNT5HA140.5 7 S10:49:13.61 0.81.0M
ANKYHL188.8295 P10:49:01.90 -0.21.0M
ANKYHL188.8295 S10:49:24.62 0.01.0M
MHLOHL185.3337 P10:49:01.04 -0.51.0M
MHLOHL185.3337 S10:49:23.39 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syhs
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         10:48:32.39
  Latitude       35.1512 deg +/-   1 km
  Longitude       25.1932 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       244 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.65 +/- 0.17  8      
  M     2.65      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 327 P    10:48:36.40 -0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 327 S    10:48:40.08  0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 299 P    10:48:38.16 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    10:48:42.62 -0.5 M 1.0 IDI 
  IPPL HC  0.6 288 P    10:48:44.56  0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 288 S    10:48:53.62 -0.1 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  1.0 251 P    10:48:49.66 -0.6 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 251 S    10:49:04.36  0.6 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    10:48:50.37 -0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    10:49:05.02  0.5 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.0 287 P    10:48:52.17  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.0 287 S    10:49:06.14 -0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.2 289 P    10:48:55.88  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.2 289 S    10:49:12.46  0.1 M 1.0 RODP 
  SNT5 HA  1.3  7 P    10:48:55.47  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  7 S    10:49:13.61  0.8 M 1.0 SNT5 
  MHLO HL  1.7 337 P    10:49:01.04 -0.5 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 337 S    10:49:23.39 -0.3 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 295 P    10:49:01.90 -0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    10:49:24.62 -0.0 M 1.0 ANKY 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 327 MLv   2.48 -0.17  16.6599   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   2.39 -0.26  3.21931   
  IPPL HC  0.6 288 MLv   2.89 0.23  1.72601   
  GVD  HL  1.0 251 MLv   2.63 -0.02  0.487831   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   2.34 -0.31  0.311947   
  IMMV HL  1.0 287 MLv   2.85 0.20  0.950732   
  RODP HC  1.2 289 MLv   2.59 -0.06  0.402615   
  SNT5 HA  1.3  7 MLv   2.83 0.17  0.392444   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   2.86 0.20  0.870021   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.56 -0.09  0.208034