Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 10:27:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1545° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2563° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 22.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.8315 P10:27:29.95 0.01.0M
IACMHL23.8315 S10:27:33.86 0.31.0M
KNSSHC18.0337 P10:27:29.04 -0.11.0M
KNSSHC18.0337 S10:27:32.00 -0.11.0M
PFKSHC23.3122 P10:27:29.72 -0.21.0M
PFKSHC23.3122 S10:27:33.64 0.11.0M
IDIMN36.4294 P10:27:31.93 -0.11.0M
IDIMN36.4294 S10:27:36.96 -0.31.0M
NPSHL34.3 70 P10:27:31.53 -0.11.0M
NPSHL34.3 70 S10:27:36.65 0.11.0M
IMODHC46.2244 P10:27:33.59 0.11.0M
IMODHC46.2244 S10:27:39.80 0.01.0M
SIVAHL43.2249 P10:27:32.98 0.01.0M
SIVAHL43.2249 S10:27:39.19 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syha
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         10:27:25.17
  Latitude       35.1545 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2563 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       122 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.22  7      
  M     2.38      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 337 P    10:27:29.04 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 337 S    10:27:32.00 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 122 P    10:27:29.72 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 122 S    10:27:33.64  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 315 P    10:27:29.95  0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 315 S    10:27:33.86  0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 70 P    10:27:31.53 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    10:27:36.65  0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 294 P    10:27:31.93 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 294 S    10:27:36.96 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    10:27:32.98 -0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    10:27:39.19  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    10:27:33.59  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    10:27:39.80 -0.0 M 1.0 IMOD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 337 MLv   2.15 -0.23  3.96436   
  PFKS HC  0.2 122 MLv   2.52 0.14  6.86023   
  IACM HL  0.2 315 MLv   2.46 0.08  13.1254   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   2.03 -0.35  1.18112   
  IDI  MN  0.3 294 MLv   2.16 -0.21  1.42718   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.72 0.34  3.43616   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.60 0.22  2.21924