Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 09:12:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1325° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2013° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 22.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
71.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL22.6328 P09:12:38.88 0.01.0M
IACMHL22.6328 S09:12:42.27 0.11.0M
SIVAHL37.7250 P09:12:41.36 0.01.0M
SIVAHL37.7250 S09:12:46.30 -0.41.0M
IPPLHC71.2290 P09:12:46.33 -0.61.0M
IPPLHC71.2290 S09:12:55.72 -0.71.0M
ZKRHL92.4 91 P09:12:50.25 -0.11.0M
ZKRHL92.4 91 S09:13:02.16 -0.31.0M
GVDHL106.6252 P09:12:53.05 0.51.0M
GVDHL106.6252 S09:13:06.25 -0.21.0M
GVDSHC109.1253 P09:12:53.37 0.31.0M
GVDSHC109.1253 S09:13:07.34 0.21.0M
RODPHC139.3290 P09:12:57.30 -0.41.0M
RODPHC139.3290 S09:13:15.69 0.21.0M
ANKYHL190.4295 P09:13:04.85 -0.21.0M
ANKYHL190.4295 S09:13:28.48 0.21.0M
KARPHL183.6 76 P09:13:04.53 0.31.0M
MHLOHL187.5337 P09:13:05.01 0.41.0M
MHLOHL187.5337 S09:13:27.18 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syeo
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         09:12:34.42
  Latitude       35.1325 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2013 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       159 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.89 +/- 0.16  8      
  M     2.89      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 328 P    09:12:38.88  0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 328 S    09:12:42.27  0.1 M 1.0 IACM 
  SIVA HL  0.3 250 P    09:12:41.36 -0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.3 250 S    09:12:46.30 -0.4 M 1.0 SIVA 
  IPPL HC  0.6 290 P    09:12:46.33 -0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 290 S    09:12:55.72 -0.7 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    09:12:50.25 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    09:13:02.16 -0.3 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    09:12:53.05  0.5 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    09:13:06.25 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    09:12:53.37  0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    09:13:07.34  0.2 M 1.0 GVDS 
  RODP HC  1.3 290 P    09:12:57.30 -0.4 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    09:13:15.69  0.2 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.7 76 P    09:13:04.53  0.3 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 337 P    09:13:05.01  0.4 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 337 S    09:13:27.18 -0.4 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 295 P    09:13:04.85 -0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    09:13:28.48  0.2 M 1.0 ANKY 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 328 MLv   2.83 -0.06  32.8895   
  SIVA HL  0.3 250 MLv   3.29 0.40  17.8906   
  IPPL HC  0.6 290 MLv   3.17 0.27  3.25886   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.86 -0.04  1.24753   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.74 -0.15  0.63183   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.58 -0.31  0.54817   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.98 0.08  0.961083   
  KARP HL  1.7 76 MLv   2.74 -0.15  0.439164   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   3.09 0.19  1.44164   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.78 -0.12  0.335873