Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 09:02:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1398° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2290° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.4322 P09:02:53.11 -0.21.0M
IACMHL23.4322 S09:02:56.57 -0.21.0M
IMODHC43.3245 P09:02:56.42 -0.11.0M
IMODHC43.3245 S09:03:02.39 -0.11.0M
SIVAHL40.3250 P09:02:55.75 -0.31.0M
SIVAHL40.3250 S09:03:01.71 0.11.0M
STIAHC78.6 85 P09:03:02.80 0.41.0M
STIAHC78.6 85 S09:03:12.59 -0.11.0M
ZKRHL89.9 92 P09:03:04.09 -0.11.0M
ZKRHL89.9 92 S09:03:15.91 0.01.0M
GVDHL109.2252 P09:03:07.22 0.01.0M
GVDHL109.2252 S09:03:21.38 0.11.0M
GVDSHC111.8253 P09:03:07.45 -0.21.0M
GVDSHC111.8253 S09:03:22.26 0.21.0M
IMMVHL118.7287 P09:03:09.51 0.71.0M
IMMVHL118.7287 S09:03:24.17 0.21.0M
RODPHC141.4289 P09:03:13.11 0.81.0M
RODPHC141.4289 S09:03:30.22 0.11.0M
ANKYHL192.3295 P09:03:19.81 0.41.0M
ANKYHL192.3295 S09:03:42.67 -0.11.0M
KTHAHL231.7302 P09:03:24.19 -0.31.0M
KTHAHL231.7302 S09:03:51.32 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syef
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         09:02:48.74
  Latitude       35.1398 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2290 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       153 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.81 +/- 0.12  9      
  M     2.81      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 322 P    09:02:53.11 -0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 322 S    09:02:56.57 -0.2 M 1.0 IACM 
  SIVA HL  0.4 250 P    09:02:55.75 -0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    09:03:01.71  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    09:02:56.42 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    09:03:02.39 -0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 85 P    09:03:02.80  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    09:03:12.59 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    09:03:04.09 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    09:03:15.91 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    09:03:07.22 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    09:03:21.38  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    09:03:07.45 -0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    09:03:22.26  0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 287 P    09:03:09.51  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    09:03:24.17  0.2 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 289 P    09:03:13.11  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    09:03:30.22  0.1 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 295 P    09:03:19.81  0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    09:03:42.67 -0.1 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 302 P    09:03:24.19 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    09:03:51.32 -0.4 M 1.0 KTHA 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 322 MLv   2.78 -0.03  27.8964   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   2.99 0.18  7.70967   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.90 0.09  5.20002   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.90 0.09  1.62197   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.73 -0.08  0.965951   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.76 -0.05  0.633759   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.65 -0.16  0.62458   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   3.16 0.35  1.85234   
  RODP HC  1.3 289 MLv   2.94 0.13  0.852858   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.63 -0.18  0.233407   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.65 -0.16  0.156843