Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 08:45:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1370° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2437° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.5320 P08:45:34.09 0.11.0M
IACMHL24.5320 S08:45:37.76 0.21.0M
PFKSHC23.4117 P08:45:33.77 -0.11.0M
PFKSHC23.4117 S08:45:37.50 0.11.0M
NPSHL36.1 68 P08:45:35.75 -0.21.0M
NPSHL36.1 68 S08:45:41.05 0.01.0M
IMODHC44.4246 P08:45:37.33 0.11.0M
IMODHC44.4246 S08:45:43.40 0.01.0M
IPPLHC74.7288 P08:45:41.85 -0.41.0M
IPPLHC74.7288 S08:45:51.88 -0.31.0M
ZKRHL88.6 92 P08:45:44.57 0.11.0M
ZKRHL88.6 92 S08:45:56.20 0.01.0M
IMMVHL120.1287 P08:45:49.47 -0.11.0M
IMMVHL120.1287 S08:46:05.06 0.11.0M
RODPHC142.8289 P08:45:53.98 0.91.0M
RODPHC142.8289 S08:46:11.36 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sydr
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         08:45:29.19
  Latitude       35.1370 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2437 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.99 +/- 0.08  6      
  M     2.99      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 117 P    08:45:33.77 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 117 S    08:45:37.50  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 320 P    08:45:34.09  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 320 S    08:45:37.76  0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 68 P    08:45:35.75 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    08:45:41.05  0.0 M 1.0 NPS 
  IMOD HC  0.4 246 P    08:45:37.33  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    08:45:43.40 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 288 P    08:45:41.85 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 288 S    08:45:51.88 -0.3 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 92 P    08:45:44.57  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    08:45:56.20  0.0 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 287 P    08:45:49.47 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    08:46:05.06  0.1 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 289 P    08:45:53.98  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    08:46:11.36  0.2 M 1.0 RODP 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 117 MLv   3.07 0.08  24.3837   
  IACM HL  0.2 320 MLv   2.94 -0.05  37.9439   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.86 -0.13  7.16731   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   3.01 0.02  6.35473   
  IPPL HC  0.7 288 MLv   3.09 0.10  2.58665   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.97 -0.02  1.67539   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   3.13 0.13  1.68057   
  RODP HC  1.3 289 MLv   2.87 -0.12  0.71792