Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 08:34:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1332° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2072° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
71.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL22.8327 P08:34:33.98 -0.11.0M
IACMHL22.8327 S08:34:37.54 0.11.0M
KNSSHC19.2353 P08:34:33.53 0.11.0M
KNSSHC19.2353 S08:34:36.40 0.01.0M
NPSHL39.3 69 P08:34:36.61 -0.21.0M
NPSHL39.3 69 S08:34:42.42 0.21.0M
IPPLHC71.7289 P08:34:41.76 -0.31.0M
IPPLHC71.7289 S08:34:51.64 0.11.0M
STIAHC80.7 85 P08:34:43.47 0.01.0M
STIAHC80.7 85 S08:34:53.93 -0.21.0M
ZKRHL91.9 91 P08:34:45.24 -0.11.0M
ZKRHL91.9 91 S08:34:57.29 0.01.0M
IMMVHL117.1288 P08:34:49.53 0.21.0M
IMMVHL117.1288 S08:35:04.31 0.01.0M
RODPHC139.8290 P08:34:53.10 0.31.0M
RODPHC139.8290 S08:35:10.17 -0.31.0M
SAP3HL145.4 5 P08:34:52.87 -0.71.0M
SAP3HL145.4 5 S08:35:12.12 0.31.0M
ANKYHL190.9295 P08:35:00.18 0.21.0M
ANKYHL190.9295 S08:35:23.21 0.11.0M
KARPHL183.1 76 P08:34:59.73 0.71.0M
KARPHL183.1 76 S08:35:21.40 -0.11.0M
MHLOHL187.7337 P08:34:58.82 -0.71.0M
MHLOHL187.7337 S08:35:22.23 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sydg
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         08:34:29.57
  Latitude       35.1332 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2072 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       197 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.14 +/- 0.08 10      
  M     3.14      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 353 P    08:34:33.53  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 353 S    08:34:36.40 -0.0 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 327 P    08:34:33.98 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 327 S    08:34:37.54  0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.4 69 P    08:34:36.61 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.4 69 S    08:34:42.42  0.2 M 1.0 NPS 
  IPPL HC  0.6 289 P    08:34:41.76 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 289 S    08:34:51.64  0.1 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    08:34:43.47 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    08:34:53.93 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    08:34:45.24 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    08:34:57.29  0.0 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 288 P    08:34:49.53  0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    08:35:04.31  0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    08:34:53.10  0.3 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    08:35:10.17 -0.3 M 1.0 RODP 
  SAP3 HL  1.3  5 P    08:34:52.87 -0.7 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  5 S    08:35:12.12  0.3 M 1.0 SAP3 
  KARP HL  1.7 76 P    08:34:59.73  0.7 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.7 76 S    08:35:21.40 -0.1 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 337 P    08:34:58.82 -0.7 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 337 S    08:35:22.23 -0.0 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 295 P    08:35:00.18  0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    08:35:23.21  0.1 M 1.0 ANKY 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 353 MLv   3.20 0.06  42.2282   
  IACM HL  0.2 327 MLv   3.06 -0.08   54.709   
  NPS  HL  0.4 69 MLv   3.15 0.00  11.6098   
  IPPL HC  0.6 289 MLv   3.09 -0.05  2.69636   
  STIA HC  0.7 85 MLv   3.27 0.13  3.70685   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   3.16 0.01  2.49859   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.21 0.07   2.1304   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.00 -0.15  0.994848   
  SAP3 HL  1.3  5 MLv   3.58 0.43  5.90531   
  KARP HL  1.7 76 MLv   3.04 -0.10  0.889967   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   3.24 0.10  2.04712   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.90 -0.24  0.446081