Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 08:21:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1513° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3113° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 25.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
79.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC20.8325 P08:22:01.78 -0.21.0M
KNSSHC20.8325 S08:22:05.60 0.41.0M
PFKSHC19.0129 P08:22:01.45 -0.31.0M
PFKSHC19.0129 S08:22:04.92 0.11.0M
IACMHL27.8308 P08:22:03.01 -0.11.0M
IACMHL27.8308 S08:22:07.66 0.61.0M
NPSHL29.8 66 P08:22:03.46 0.01.0M
NPSHL29.8 66 S08:22:07.67 -0.11.0M
IDIMN41.2292 P08:22:05.13 -0.21.0M
IDIMN41.2292 S08:22:11.40 0.31.0M
SIVAHL47.8252 P08:22:06.24 -0.11.0M
SIVAHL47.8252 S08:22:13.01 0.11.0M
IMODHC50.6247 P08:22:06.86 0.01.0M
IMODHC50.6247 S08:22:13.81 0.11.0M
STIAHC71.1 85 P08:22:10.84 0.71.0M
STIAHC71.1 85 S08:22:19.86 0.31.0M
IPPLHC80.1286 P08:22:11.22 -0.41.0M
IPPLHC80.1286 S08:22:22.25 0.11.0M
SIT2HI72.6 85 P08:22:10.17 -0.21.0M
SIT2HI72.6 85 S08:22:20.30 0.31.0M
ZKRHL82.5 93 P08:22:12.01 0.01.0M
ZKRHL82.5 93 S08:22:23.19 0.41.0M
CHANHC122.1289 P08:22:18.74 0.51.0M
CHANHC122.1289 S08:22:34.51 0.81.0M
CMBOHT147.0 3 P08:22:22.55 0.61.0M
SAP3HL142.8 1 P08:22:21.53 0.21.0M
APEHL214.5 5 P08:22:30.96 -0.21.0M
APEHL214.5 5 S08:22:56.09 -0.41.0M
KTHAHL237.4301 P08:22:34.17 0.01.0M
KTHAHL237.4301 S08:23:01.84 0.11.0M
KTHRHC242.0300 P08:22:34.87 0.11.0M
KTHRHC242.0300 S08:23:02.66 -0.11.0M
ARGHL279.9 65 P08:22:40.18 0.61.0M
ARGHL279.9 65 S08:23:11.13 -0.21.0M
VLIHL275.1309 P08:22:38.51 -0.41.0M
VLIHL275.1309 S08:23:10.12 -0.11.0M
SMGHL315.0 26 P08:22:43.58 -0.41.0M
EPIDHA336.9324 P08:22:47.00 0.11.0M
EPIDHA336.9324 S08:23:24.02 -0.11.0M
KARYHA329.7346 P08:22:45.79 -0.11.0M
KARYHA329.7346 S08:23:22.10 -0.31.0M
VLYHL329.5336 P08:22:45.62 -0.21.0M
ATHUHA341.4336 P08:22:47.82 0.41.0M
ATHUHA341.4336 S08:23:24.98 -0.11.0M
DIONHL347.9339 P08:22:47.98 -0.21.0M
DIONHL347.9339 S08:23:26.17 -0.41.0M
VLXHP360.5313 P08:22:50.09 0.11.0M
VLXHP360.5313 S08:23:28.83 -0.91.0M
CHOSHT365.7 10 P08:22:50.28 -0.31.0M
CHOSHT365.7 10 S08:23:30.17 -0.51.0M
MDRAHA363.0333 P08:22:51.01 0.81.0M
MDRAHA363.0333 S08:23:29.55 -0.41.0M
ACORHA374.6324 P08:22:51.86 0.21.0M
ACORHA374.6324 S08:23:32.51 -0.11.0M
PYLHP375.0301 P08:22:52.59 0.81.0M
PYLHP375.0301 S08:23:32.43 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sycw
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         08:21:57.81
  Latitude       35.1513 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3113 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.33 +/- 0.17 24      
  M     4.33      24 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 129 P    08:22:01.45 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 129 S    08:22:04.92  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 325 P    08:22:01.78 -0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 325 S    08:22:05.60  0.4 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.3 308 P    08:22:03.01 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.3 308 S    08:22:07.66  0.6 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 66 P    08:22:03.46  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    08:22:07.67 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 292 P    08:22:05.13 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 292 S    08:22:11.40  0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    08:22:06.24 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    08:22:13.01  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 247 P    08:22:06.86 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 247 S    08:22:13.81  0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 85 P    08:22:10.84  0.7 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 85 S    08:22:19.86  0.3 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 85 P    08:22:10.17 -0.2 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 85 S    08:22:20.30  0.3 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 286 P    08:22:11.22 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 286 S    08:22:22.25  0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.7 93 P    08:22:12.01  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 93 S    08:22:23.19  0.4 M 1.0 ZKR 
  CHAN HC  1.1 289 P    08:22:18.74  0.5 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 289 S    08:22:34.51  0.8 M 1.0 CHAN 
  SAP3 HL  1.3  1 P    08:22:21.53  0.2 M 1.0 SAP3 
  CMBO HT  1.3  3 P    08:22:22.55  0.6 M 1.0 CMBO 
  APE  HL  1.9  5 P    08:22:30.96 -0.2 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.9  5 S    08:22:56.09 -0.4 M 1.0 APE 
  KTHA HL  2.1 301 P    08:22:34.17  0.0 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 301 S    08:23:01.84  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  2.2 300 P    08:22:34.87  0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.2 300 S    08:23:02.66 -0.1 M 1.0 KTHR 
  VLI  HL  2.5 309 P    08:22:38.51 -0.4 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.5 309 S    08:23:10.12 -0.1 M 1.0 VLI 
  ARG  HL  2.5 65 P    08:22:40.18  0.6 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.5 65 S    08:23:11.13 -0.2 M 1.0 ARG 
  SMG  HL  2.8 26 P    08:22:43.58 -0.4 M 1.0 SMG 
  KARY HA  3.0 346 P    08:22:45.79 -0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  3.0 346 S    08:23:22.10 -0.3 M 1.0 KARY 
  VLY  HL  3.0 336 P    08:22:45.62 -0.2 M 1.0 VLY 
  EPID HA  3.0 324 P    08:22:47.00  0.1 M 1.0 EPID 
  EPID HA  3.0 324 S    08:23:24.02 -0.1 M 1.0 EPID 
  ATHU HA  3.1 336 P    08:22:47.82  0.4 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  3.1 336 S    08:23:24.98 -0.1 M 1.0 ATHU 
  DION HL  3.1 339 P    08:22:47.98 -0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  3.1 339 S    08:23:26.17 -0.4 M 1.0 DION 
  VLX  HP  3.2 313 P    08:22:50.09  0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  3.2 313 S    08:23:28.83 -0.9 M 1.0 VLX 
  MDRA HA  3.3 333 P    08:22:51.01  0.8 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  3.3 333 S    08:23:29.55 -0.4 M 1.0 MDRA 
  CHOS HT  3.3 10 P    08:22:50.28 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  3.3 10 S    08:23:30.17 -0.5 M 1.0 CHOS 
  ACOR HA  3.4 324 P    08:22:51.86  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  3.4 324 S    08:23:32.51 -0.1 M 1.0 ACOR 
  PYL  HP  3.4 301 P    08:22:52.59  0.8 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  3.4 301 S    08:23:32.43 -0.4 M 1.0 PYL 

30 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 129 MLv   4.30 -0.03  527.328   
  KNSS HC  0.2 325 MLv   4.11 -0.22  309.802   
  IACM HL  0.3 308 MLv   4.12 -0.21  469.261   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   4.38 0.05  344.618   
  IDI  MN  0.4 292 MLv   4.01 -0.32  75.2787   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   4.55 0.23  181.226   
  IMOD HC  0.5 247 MLv   4.42 0.09  112.561   
  STIA HC  0.6 85 MLv   4.49 0.16  67.8514   
  SIT2 HI  0.7 85 MLv   4.76 0.43  124.188   
  IPPL HC  0.7 286 MLv   4.45 0.12  56.3947   
  ZKR  HL  0.7 93 MLv   4.35 0.02  43.6928   
  CHAN HC  1.1 289 MLv   4.54 0.22  85.9916   
  SAP3 HL  1.3  1 MLv   4.60 0.27  64.2834   
  CMBO HT  1.3  3 MLv   4.65 0.32  40.9208   
  APE  HL  1.9  5 MLv   3.93 -0.40  3.61769   
  KTHA HL  2.1 301 MLv   4.24 -0.09  5.61078   
  KTHR HC  2.2 300 MLv   4.29 -0.04  6.01168   
  VLI  HL  2.5 309 MLv   4.30 -0.02  5.47704   
  ARG  HL  2.5 65 MLv   4.38 0.05  4.76818   
  SMG  HL  2.8 26 MLv   4.05 -0.28  1.49848   
  KARY HA  3.0 346 MLv   4.33 0.00  2.41978   
  VLY  HL  3.0 336 MLv   4.19 -0.14  1.74053   
  EPID HA  3.0 324 MLv   4.32 -0.01  2.16745   
  ATHU HA  3.1 336 MLv   4.16 -0.16  0.883714   
  DION HL  3.1 339 MLv   3.82 -0.50  1.71765   
  VLX  HP  3.2 313 MLv   3.93 -0.39  0.681505   
  MDRA HA  3.3 333 MLv   3.91 -0.42  0.620967   
  CHOS HT  3.3 10 MLv   4.23 -0.10  1.25684   
  ACOR HA  3.4 324 MLv   4.41 0.09  1.74641   
  PYL  HP  3.4 301 MLv   5.89 1.57  1.62464