Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 03:06:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3155° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3393° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 28.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.9199 P03:06:57.44 0.11.0M
THIVHA1.9199 S03:06:59.05 0.21.0M
THVAHL1.6350 P03:06:57.24 -0.11.0M
THVAHL1.6350 S03:06:58.75 -0.11.0M
AMPEHA6.3256 P03:06:57.79 0.11.0M
AMPEHA6.3256 S03:06:59.63 0.21.0M
THI1HL9.4 31 P03:06:57.93 0.01.0M
THI1HL9.4 31 S03:06:59.91 0.01.0M
STFNHA23.6131 P03:07:00.11 0.01.0M
STFNHA23.6131 S03:07:03.72 0.01.0M
VILLHA17.0188 P03:06:58.83 -0.21.0M
VILLHA17.0188 S03:07:01.61 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxsm
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         03:06:55.34
  Latitude       38.3155 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3393 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       100 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.23 +/- 0.46  6      
  M     1.23      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 350 P    03:06:57.24 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 350 S    03:06:58.75 -0.1 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 199 P    03:06:57.44  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 199 S    03:06:59.05  0.2 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 256 P    03:06:57.79  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 256 S    03:06:59.63  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 31 P    03:06:57.93 -0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 31 S    03:06:59.91  0.0 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.2 188 P    03:06:58.83 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 188 S    03:07:01.61 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 131 P    03:07:00.11  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 131 S    03:07:03.72  0.0 M 1.0 STFN 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 350 MLv   1.64 0.40  3.13507   
  THIV HA  0.0 199 MLv   1.57 0.34  2.66877   
  AMPE HA  0.1 256 MLv   0.86 -0.38  0.395416   
  THI1 HL  0.1 31 MLv   1.86 0.63  3.36229   
  VILL HA  0.2 188 MLv   0.86 -0.37  0.217884   
  STFN HA  0.2 131 MLv   0.62 -0.61  0.0850907