Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 01:55:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5095° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4922° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 11.6 χμ ΒΒΑ της Θήρας
67.1 χμ Ν της Νάξου
226.0 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CMBOHT8.9241 P01:55:34.07 0.11.0M
CMBOHT8.9241 S01:55:35.74 0.01.0M
SAP3HL15.5238 P01:55:35.15 0.11.0M
SAP3HL15.5238 S01:55:37.48 -0.11.0M
SNT1HA11.9209 P01:55:34.54 0.11.0M
SNT1HA11.9209 S01:55:36.31 -0.21.0M
SNT5HA14.6217 P01:55:35.03 0.11.0M
SNT5HA14.6217 S01:55:37.40 0.11.0M
THT1HT14.9202 P01:55:34.84 -0.11.0M
THT1HT14.9202 S01:55:37.06 -0.31.0M
APEHL62.7 3 P01:55:42.94 0.11.0M
APEHL62.7 3 S01:55:51.10 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxqd
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         01:55:31.78
  Latitude       36.5095 deg +/-   1 km
  Longitude       25.4922 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       200 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.41 +/- 0.29  6      
  M     1.41      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CMBO HT  0.1 241 P    01:55:34.07  0.1 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  0.1 241 S    01:55:35.74  0.0 M 1.0 CMBO 
  SNT1 HA  0.1 209 P    01:55:34.54  0.1 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  0.1 209 S    01:55:36.31 -0.2 M 1.0 SNT1 
  SNT5 HA  0.1 217 P    01:55:35.03  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  0.1 217 S    01:55:37.40  0.1 M 1.0 SNT5 
  THT1 HT  0.1 202 P    01:55:34.84 -0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  0.1 202 S    01:55:37.06 -0.3 M 1.0 THT1 
  SAP3 HL  0.1 238 P    01:55:35.15  0.1 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  0.1 238 S    01:55:37.48 -0.1 M 1.0 SAP3 
  APE  HL  0.6  3 P    01:55:42.94  0.1 M 1.0 APE 
  APE  HL  0.6  3 S    01:55:51.10 -0.1 M 1.0 APE 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CMBO HT  0.1 241 MLv   1.70 0.29  2.38049   
  SNT1 HA  0.1 209 MLv   1.18 -0.23  0.401827   
  SNT5 HA  0.1 217 MLv   1.24 -0.17  0.35099   
  THT1 HT  0.1 202 MLv   0.96 -0.45  0.30992   
  SAP3 HL  0.1 238 MLv   1.50 0.09  1.71298   
  APE  HL  0.6  3 MLv   1.93 0.52  0.205916