Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 00:11:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9310° Β
 Γεωγρ. Μήκος
19.9442° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
61
 Επίκεντρο 64.3 χμ ΔΒΔ της Λευκάδας
69.5 χμ ΝΝΔ της Ηγουμενίτσας
346.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT61.1117 P00:12:10.08 -0.41.0M
DRAGHT61.1117 S00:12:19.67 0.91.0M
EVGIHT70.7119 P00:12:11.35 -0.51.0M
EVGIHT70.7119 S00:12:21.79 0.61.0M
NYDRHT69.7110 P00:12:11.27 -0.41.0M
NYDRHT69.7110 S00:12:21.55 0.61.0M
TSLKHT62.7101 P00:12:10.56 -0.11.0M
TSLKHT62.7101 S00:12:19.88 0.81.0M
FSKHP75.0134 P00:12:12.33 -0.21.0M
FSKHP75.0134 S00:12:22.58 0.21.0M
IGTHT74.6 27 P00:12:12.06 -0.41.0M
IGTHT74.6 27 S00:12:22.51 0.31.0M
KRK1HI76.5358 P00:12:12.87 0.21.0M
KRK1HI76.5358 S00:12:22.87 0.21.0M
DMLNHT85.6154 P00:12:13.82 -0.31.0M
DMLNHT85.6154 S00:12:24.99 -0.21.0M
VLSHL100.9146 P00:12:15.64 -0.81.0M
VLSHL100.9146 S00:12:28.98 -0.31.0M
AMPLHP109.8 90 P00:12:18.01 0.11.0M
AMPLHP109.8 90 S00:12:31.73 0.01.0M
JANHL112.1 44 P00:12:18.03 -0.21.0M
JANHL112.1 44 S00:12:32.27 -0.11.0M
PDOHP113.6109 P00:12:19.02 0.61.0M
PDOHP113.6109 S00:12:32.66 -0.11.0M
PRMDHP119.5 56 P00:12:19.41 0.01.0M
RTZLHT119.3143 P00:12:18.67 -0.61.0M
TETRHL123.6 68 P00:12:19.85 -0.21.0M
TETRHL123.6 68 S00:12:35.55 -0.11.0M
AXSHP148.9123 P00:12:23.07 -0.11.0M
AXSHP148.9123 S00:12:41.14 0.01.0M
PLEVHP139.5114 P00:12:22.33 0.31.0M
PLEVHP139.5114 S00:12:39.26 0.21.0M
PVOHP141.5104 P00:12:22.61 0.31.0M
PVOHP141.5104 S00:12:39.73 0.21.0M
AGRPCL165.5111 P00:12:25.31 -0.11.0M
AGRPCL165.5111 S00:12:45.32 0.31.0M
EVRHL161.5 91 P00:12:25.55 0.61.0M
EVRHL161.5 91 S00:12:44.32 0.01.0M
KPROHT166.8 47 P00:12:25.67 0.11.0M
KPROHT166.8 47 S00:12:45.53 0.21.0M
RLSHL164.3126 P00:12:25.41 0.31.0M
RLSHL164.3126 S00:12:44.57 0.01.0M
ANXHP175.5102 P00:12:27.45 0.71.0M
ANXHP175.5102 S00:12:46.62 -0.81.0M
EFPHP179.3108 P00:12:27.97 0.91.0M
EFPHP179.3108 S00:12:47.88 -0.21.0M
DROHP188.5125 P00:12:28.35 0.01.0M
MG00CL183.1108 P00:12:28.22 0.61.0M
MG00CL183.1108 S00:12:48.73 -0.21.0M
NESTHT190.1 30 P00:12:28.70 0.11.0M
NESTHT190.1 30 S00:12:50.31 -0.31.0M
PYRGCL189.0108 P00:12:28.77 0.31.0M
THLHL191.7 69 P00:12:28.79 0.11.0M
THLHL191.7 69 S00:12:50.91 0.11.0M
AGGHT207.0 87 P00:12:31.35 0.61.0M
AGGHT207.0 87 S00:12:54.18 -0.31.0M
KLVHL215.9117 P00:12:31.94 0.01.0M
KLVHL215.9117 S00:12:56.00 -0.51.0M
PANRCL209.6107 P00:12:30.96 -0.11.0M
TYRNHT215.1 66 P00:12:31.41 -0.31.0M
TYRNHT215.1 66 S00:12:55.79 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwqu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         00:11:59.57
  Latitude       38.9310 deg +/-   1 km
  Longitude       19.9442 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       204 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.27 +/- 0.18 25      
  M     2.27      25 preferred 

61 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.6 117 P    00:12:10.08 -0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 117 S    00:12:19.67  0.9 M 1.0 DRAG 
  TSLK HT  0.6 101 P    00:12:10.56 -0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.6 101 S    00:12:19.88  0.8 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  0.6 110 P    00:12:11.27 -0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 110 S    00:12:21.55  0.6 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.6 119 P    00:12:11.35 -0.5 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.6 119 S    00:12:21.79  0.6 M 1.0 EVGI 
  IGT  HT  0.7 27 P    00:12:12.06 -0.4 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.7 27 S    00:12:22.51  0.3 M 1.0 IGT 
  FSK  HP  0.7 134 P    00:12:12.33 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 134 S    00:12:22.58  0.2 M 1.0 FSK 
  KRK1 HI  0.7 358 P    00:12:12.87  0.2 M 1.0 KRK1 
  KRK1 HI  0.7 358 S    00:12:22.87  0.2 M 1.0 KRK1 
  DMLN HT  0.8 154 P    00:12:13.82 -0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 154 S    00:12:24.99 -0.2 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.9 146 P    00:12:15.64 -0.8 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.9 146 S    00:12:28.98 -0.3 M 1.0 VLS 
  AMPL HP  1.0 90 P    00:12:18.01  0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.0 90 S    00:12:31.73 -0.0 M 1.0 AMPL 
  JAN  HL  1.0 44 P    00:12:18.03 -0.2 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  1.0 44 S    00:12:32.27 -0.1 M 1.0 JAN 
  PDO  HP  1.0 109 P    00:12:19.02  0.6 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.0 109 S    00:12:32.66 -0.1 M 1.0 PDO 
  RTZL HT  1.1 143 P    00:12:18.67 -0.6 M 1.0 RTZL 
  PRMD HP  1.1 56 P    00:12:19.41 -0.0 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  1.1 68 P    00:12:19.85 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.1 68 S    00:12:35.55 -0.1 M 1.0 TETR 
  PLEV HP  1.3 114 P    00:12:22.33  0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.3 114 S    00:12:39.26  0.2 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  1.3 104 P    00:12:22.61  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.3 104 S    00:12:39.73  0.2 M 1.0 PVO 
  AXS  HP  1.3 123 P    00:12:23.07 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.3 123 S    00:12:41.14 -0.0 M 1.0 AXS 
  EVR  HL  1.5 91 P    00:12:25.55  0.6 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.5 91 S    00:12:44.32  0.0 M 1.0 EVR 
  RLS  HL  1.5 126 P    00:12:25.41  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.5 126 S    00:12:44.57 -0.0 M 1.0 RLS 
  AGRP CL  1.5 111 P    00:12:25.31 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.5 111 S    00:12:45.32  0.3 M 1.0 AGRP 
  KPRO HT  1.5 47 P    00:12:25.67  0.1 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  1.5 47 S    00:12:45.53  0.2 M 1.0 KPRO 
  ANX  HP  1.6 102 P    00:12:27.45  0.7 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.6 102 S    00:12:46.62 -0.8 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  1.6 108 P    00:12:27.97  0.9 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.6 108 S    00:12:47.88 -0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.7 108 P    00:12:28.22  0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.7 108 S    00:12:48.73 -0.2 M 1.0 MG00 
  DRO  HP  1.7 125 P    00:12:28.35  0.0 M 1.0 DRO 
  PYRG CL  1.7 108 P    00:12:28.77  0.3 M 1.0 PYRG 
  NEST HT  1.7 30 P    00:12:28.70  0.1 M 1.0 NEST 
  NEST HT  1.7 30 S    00:12:50.31 -0.3 M 1.0 NEST 
  THL  HL  1.7 69 P    00:12:28.79  0.1 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.7 69 S    00:12:50.91  0.1 M 1.0 THL 
  AGG  HT  1.9 87 P    00:12:31.35  0.6 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.9 87 S    00:12:54.18 -0.3 M 1.0 AGG 
  PANR CL  1.9 107 P    00:12:30.96 -0.1 M 1.0 PANR 
  TYRN HT  1.9 66 P    00:12:31.41 -0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.9 66 S    00:12:55.79 -0.3 M 1.0 TYRN 
  KLV  HL  1.9 117 P    00:12:31.94  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.9 117 S    00:12:56.00 -0.5 M 1.0 KLV 

33 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.6 117 MLv   4.30 2.03  3.27883   
  TSLK HT  0.6 101 MLv   2.55 0.28  0.869523   
  NYDR HT  0.6 110 MLv   2.66 0.39  0.738622   
  EVGI HT  0.6 119 MLv   3.01 0.74  2.26141   
  IGT  HT  0.7 27 MLv   2.37 0.10  0.49777   
  FSK  HP  0.7 134 MLv   2.50 0.22  0.662015   
  KRK1 HI  0.7 358 MLv   2.86 0.59  1.51348   
  DMLN HT  0.8 154 MLv   2.49 0.22  0.801529   
  VLS  HL  0.9 146 MLv   2.61 0.34  0.643296   
  AMPL HP  1.0 90 MLv   2.44 0.17  0.388995   
  JAN  HL  1.0 44 MLv   2.05 -0.23  0.202163   
  PDO  HP  1.0 109 MLv   2.40 0.13  0.338601   
  RTZL HT  1.1 143 MLv   2.15 -0.12  0.179224   
  PRMD HP  1.1 56 MLv   2.29 0.02  0.24776   
  TETR HL  1.1 68 MLv   2.22 -0.06  0.198761   
  PLEV HP  1.3 114 MLv   2.10 -0.17  0.126936   
  PVO  HP  1.3 104 MLv   2.32 0.05  0.20721   
  AXS  HP  1.3 123 MLv   2.15 -0.12  0.127768   
  EVR  HL  1.5 91 MLv   1.93 -0.34  0.0668707   
  RLS  HL  1.5 126 MLv   2.03 -0.25  0.0804442   
  AGRP CL  1.5 111 MLv   2.06 -0.21  0.0865286   
  KPRO HT  1.5 47 MLv   2.07 -0.20  0.0869463   
  ANX  HP  1.6 102 MLv   2.19 -0.08  0.10272   
  EFP  HP  1.6 108 MLv   2.16 -0.11  0.0922683   
  MG00 CL  1.7 108 MLv   2.11 -0.16  0.101424   
  DRO  HP  1.7 125 MLv   1.84 -0.43  0.0827233   
  PYRG CL  1.7 108 MLv   1.89 -0.38  0.0277169   
  NEST HT  1.7 30 MLv   2.23 -0.04  0.0962265   
  THL  HL  1.7 69 MLv   2.15 -0.12  0.0467324   
  AGG  HT  1.9 87 MLv   2.24 -0.04  0.0618336   
  PANR CL  1.9 107 MLv   3.52 1.25  0.0292758   
  TYRN HT  1.9 66 MLv   2.13 -0.14  0.0443322   
  KLV  HL  1.9 117 MLv   2.17 -0.10  0.0468664