Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 00:44:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.1938° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3967° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 79.7 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
107.8 χμ ΔΝΔ του Πύργου
306.8 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP69.3 34 P00:44:21.47 -0.31.0M
LTHKHP69.3 34 S00:44:30.94 -0.11.0M
RTZLHT103.5 19 P00:44:27.34 0.11.0M
RTZLHT103.5 19 S00:44:40.48 -0.21.0M
DMLNHT116.2359 P00:44:29.43 0.11.0M
DMLNHT116.2359 S00:44:44.57 0.21.0M
VLSHL110.6 9 P00:44:28.13 -0.31.0M
VLSHL110.6 9 S00:44:42.51 -0.31.0M
AMTHP121.9 72 P00:44:30.45 0.11.0M
AMTHP121.9 72 S00:44:46.16 0.11.0M
PYLHP123.9105 P00:44:30.64 0.01.0M
PYLHP123.9105 S00:44:46.39 -0.21.0M
ITMHL135.4 91 P00:44:32.48 0.11.0M
ITMHL135.4 91 S00:44:49.62 -0.11.0M
RLSHL134.3 45 P00:44:32.06 -0.11.0M
RLSHL134.3 45 S00:44:49.24 -0.11.0M
DROHP143.3 54 P00:44:33.62 0.11.0M
DROHP143.3 54 S00:44:52.12 0.31.0M
FSKHP141.5 6 P00:44:33.49 0.31.0M
FSKHP141.5 6 S00:44:51.17 0.01.0M
EVGIHT160.3 8 P00:44:35.86 -0.21.0M
PDOHP170.8 24 P00:44:37.67 -0.11.0M
PDOHP170.8 24 S00:44:59.23 0.11.0M
PLEVHP162.0 33 P00:44:35.63 -0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utaw
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         00:44:09.55
  Latitude       37.1938 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3967 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       254 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.96 +/- 0.10  9      
  M     1.96      9 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.6 34 P    00:44:21.47 -0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.6 34 S    00:44:30.94 -0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.9 19 P    00:44:27.34  0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 19 S    00:44:40.48 -0.2 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0  9 P    00:44:28.13 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0  9 S    00:44:42.51 -0.3 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  1.0 359 P    00:44:29.43  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.0 359 S    00:44:44.57  0.2 M 1.0 DMLN 
  AMT  HP  1.1 72 P    00:44:30.45  0.1 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  1.1 72 S    00:44:46.16  0.1 M 1.0 AMT 
  PYL  HP  1.1 105 P    00:44:30.64  0.0 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 105 S    00:44:46.39 -0.2 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  1.2 45 P    00:44:32.06 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 45 S    00:44:49.24 -0.1 M 1.0 RLS 
  ITM  HL  1.2 91 P    00:44:32.48  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 91 S    00:44:49.62 -0.1 M 1.0 ITM 
  FSK  HP  1.3  6 P    00:44:33.49  0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.3  6 S    00:44:51.17  0.0 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  1.3 54 P    00:44:33.62  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 54 S    00:44:52.12  0.3 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  1.4  8 P    00:44:35.86 -0.2 M 1.0 EVGI 
  PLEV HP  1.5 33 P    00:44:35.63 -0.8 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.5 24 P    00:44:37.67 -0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.5 24 S    00:44:59.23  0.1 M 1.0 PDO 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.6 34 MLv   2.21 0.25  0.367853   
  RTZL HT  0.9 19 MLv   1.90 -0.06  0.122085   
  VLS  HL  1.0  9 MLv   1.94 -0.02  0.123677   
  DMLN HT  1.0 359 MLv   1.91 -0.05  0.14792   
  RLS  HL  1.2 45 MLv   1.91 -0.05  0.0877658   
  ITM  HL  1.2 91 MLv   1.93 -0.04  0.0892811   
  FSK  HP  1.3  6 MLv   2.23 0.26  0.16573   
  DRO  HP  1.3 54 MLv   1.74 -0.23  0.109698   
  EVGI HT  1.4  8 MLv   1.92 -0.04  0.066256   
  PLEV HP  1.5 33 MLv   1.90 -0.07  0.0615098   
  PDO  HP  1.5 24 MLv   2.11 0.14  0.0902438