Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-10 02:27:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5892° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6105° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 28.7 χμ ΔΝΔ της Θεσσαλονίκης
35.1 χμ ΑΒΑ της Βέροιας
305.4 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THEHT30.1 81 P02:27:05.90 0.11.0M
THEHT30.1 81 S02:27:10.32 0.21.0M
GRGHT44.4337 P02:27:08.14 0.01.0M
GRGHT44.4337 S02:27:14.32 0.01.0M
HORTHT41.3 89 P02:27:07.52 -0.21.0M
SOHHT67.9 68 P02:27:12.16 0.11.0M
SOHHT67.9 68 S02:27:20.46 -0.61.0M
PLGHL74.5109 P02:27:13.00 -0.11.0M
PLGHL74.5109 S02:27:22.41 -0.61.0M
SRSHT100.2 55 P02:27:17.41 0.11.0M
SRSHT100.2 55 S02:27:30.46 0.01.0M
TYRNHT102.8198 P02:27:17.15 -0.41.0M
TYRNHT102.8198 S02:27:30.88 0.01.0M
PAIGHT116.0129 P02:27:19.62 -0.11.0M
PAIGHT116.0129 S02:27:35.14 0.51.0M
KPROHT127.2236 P02:27:22.00 0.51.0M
OURHT119.4104 P02:27:20.51 0.31.0M
OURHT119.4104 S02:27:35.95 0.41.0M
THLHL124.7204 P02:27:21.22 0.21.0M
THLHL124.7204 S02:27:37.43 0.61.0M
NVRHL135.0 51 P02:27:22.84 0.11.0M
NVRHL135.0 51 S02:27:40.60 0.71.0M
KAVAHT166.3 74 P02:27:27.42 -0.11.0M
TETRHL179.2220 P02:27:29.39 0.11.0M
TETRHL179.2220 S02:27:51.15 -0.31.0M
ANXHP229.7195 P02:27:35.22 -0.51.0M
ANXHP229.7195 S02:28:02.35 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης