Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-12-17 19:35:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4520° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7834° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 32.2 χμ ΝΝΑ της Λευκάδας
40.7 χμ ΒΑ του Αργοστολίου
262.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LKD2HT39.0344 P19:35:50.23 -0.31.0A
LTHKHP82.7177 P19:35:58.47 1.11.0A
RLSHL74.0126 P19:35:57.74 1.71.0A
MALACL95.1 94 P19:36:01.78 2.41.0A
MG00CL101.4 92 P19:36:01.38 1.01.0A
MG04CL101.5 92 P19:36:01.37 1.01.0A
MG06CL101.4 92 P19:36:01.35 1.01.0A
ROD3CL98.0 99 P19:36:01.00 1.21.0A
AGEOCL113.5100 P19:36:00.19 -2.01.0A
AIOACL114.9104 P19:36:00.81 -1.61.0A
LAKAHA106.9102 P19:36:00.01 -1.21.0A
TRIZHA112.7 94 P19:36:00.75 -1.41.0A
ALIKCL117.7100 P19:36:00.67 -2.11.0A
KLVHL127.7110 P19:36:03.52 -0.61.0A
PSARHA122.0 96 P19:36:02.15 -1.21.0A
TEMECL119.0101 P19:36:02.22 -0.71.0A
MAKRHA132.6 61 P19:36:07.14 2.31.0A
GURHP147.8112 P19:36:06.52 -0.31.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017yqyw
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2017-12-17
  Time         19:35:42.75 +/-  0.6 s
  Latitude       38.4520 deg +/-   4 km
  Longitude       20.7834 deg +/-   5 km
  Depth           10 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.4 s
  Azimuthal gap       167 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.27 +/- 0.27 11 preferred 
  M     2.27      11      

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKD2 HT  0.4 344 P    19:35:50.23 -0.3 A 1.0 LKD2 
  RLS  HL  0.7 126 P    19:35:57.74  1.7 A 1.0 RLS 
  LTHK HP  0.7 177 P    19:35:58.47  1.1 A 1.0 LTHK 
  MALA CL  0.9 94 P    19:36:01.78  2.4 A 1.0 MALA 
  ROD3 CL  0.9 99 P    19:36:01.00  1.2 A 1.0 ROD3 
  MG06 CL  0.9 92 P    19:36:01.35  1.0 A 1.0 MG06 
  MG00 CL  0.9 92 P    19:36:01.38  1.0 A 1.0 MG00 
  MG04 CL  0.9 92 P    19:36:01.37  1.0 A 1.0 MG04 
  LAKA HA  1.0 102 P    19:36:00.01 -1.2 A 1.0 LAKA 
  TRIZ HA  1.0 94 P    19:36:00.75 -1.4 A 1.0 TRIZ 
  AGEO CL  1.0 100 P    19:36:00.19 -2.0 A 1.0 AGEO 
  AIOA CL  1.0 104 P    19:36:00.81 -1.6 A 1.0 AIOA 
  ALIK CL  1.1 100 P    19:36:00.67 -2.1 A 1.0 ALIK 
  TEME CL  1.1 101 P    19:36:02.22 -0.7 A 1.0 TEME 
  PSAR HA  1.1 96 P    19:36:02.15 -1.2 A 1.0 PSAR 
  KLV  HL  1.1 110 P    19:36:03.52 -0.6 A 1.0 KLV 
  MAKR HA  1.2 61 P    19:36:07.14  2.3 A 1.0 MAKR 
  GUR  HP  1.3 112 P    19:36:06.52 -0.3 A 1.0 GUR 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKD2 HT  0.4 344 MLv   1.47 -0.80  0.121912   
  RLS  HL  0.7 126 MLv   2.25 -0.02  0.279452   
  LTHK HP  0.7 177 MLv   2.66 0.40  0.575968   
  MALA CL  0.9 94 MLv   2.31 0.05  0.206209   
  MG06 CL  0.9 92 MLv   2.04 -0.23  0.105496   
  MG04 CL  0.9 92 MLv   2.23 -0.04  0.162888   
  LAKA HA  1.0 102 MLv   2.87 0.61  0.636355   
  TRIZ HA  1.0 94 MLv   1.31 -0.96  0.0161125   
  AGEO CL  1.0 100 MLv   2.43 0.17  0.21588   
  AIOA CL  1.0 104 MLv   2.44 0.17  0.218266   
  PSAR HA  1.1 96 MLv   2.09 -0.17  0.0940945   
  KLV  HL  1.1 110 MLv   2.08 -0.18  0.0805915   
  GUR  HP  1.3 112 MLv   2.67 0.40  0.246156