Σεισμοί των τελευταίων 30 ημερών στην περιοχή της Αττικής  
Σεισμικότητα 1900-2009   Ρήγματα (NOAfaults)   Μηχανισμοί Γένεσης   Σταθμοί  

   Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ.
1 M 19/01/2020 03:09:51 8.9 χμ Ν της Χαλκίδας 38.3842 23.5868 19.0 1.5
2 M 18/01/2020 22:24:39 22.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας 37.9040 23.4945 9.0 1.3
3 M 18/01/2020 21:48:41 28.0 χμ ΔΝΔ της Αθήνας 37.8968 23.4333 7.0 1.2
4 M 18/01/2020 21:09:16 32.1 χμ Δ της Αθήνας 37.9323 23.3727 25.0 1.1
5 M 18/01/2020 19:56:00 33.5 χμ Δ της Αθήνας 37.9523 23.3535 6.0 1.4
6 M 18/01/2020 19:37:45 32.8 χμ Δ της Αθήνας 37.9498 23.3618 7.0 1.2
7 M 16/01/2020 14:27:59 33.1 χμ ΝΑ της Λειβαδιάς 38.2132 23.1267 9.0 1.8
8 M 16/01/2020 01:11:20 29.9 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1902 23.5143 14.0 1.7
9 M 16/01/2020 00:46:05 28.6 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1578 23.4940 12.0 1.6
10 M 15/01/2020 08:42:56 24.9 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.0705 23.1613 11.0 1.7
11 M 14/01/2020 21:31:34 22.3 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3237 23.7835 7.0 1.4
12 M 14/01/2020 07:37:28 34.1 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2052 23.3882 6.0 1.6
13 M 12/01/2020 19:01:23 31.9 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1550 23.4413 6.0 1.6
14 M 12/01/2020 13:39:03 30.2 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.0923 23.2155 5.0 1.7
15 M 12/01/2020 05:58:49 26.1 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.0850 23.1638 6.0 2.6
16 M 11/01/2020 20:25:12 16.1 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου 38.0677 22.8523 6.0 1.5
17 M 11/01/2020 14:03:44 32.2 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς 38.3522 23.2277 4.0 1.4
18 M 10/01/2020 21:41:49 30.4 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.0998 23.2112 4.0 1.8
19 M 10/01/2020 18:34:43 27.1 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.2928 23.8218 19.0 1.5
20 M 10/01/2020 14:19:00 28.4 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.0360 24.0510 10.0 1.4
21 M 10/01/2020 08:17:52 39.8 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας 38.3082 24.0108 13.0 2.0
22 M 09/01/2020 23:55:59 30.1 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.0980 23.2088 3.0 1.8
23 M 09/01/2020 14:09:00 23.3 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3080 23.7783 3.0 2.1
24 M 08/01/2020 09:20:47 23.0 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1265 23.5442 7.0 1.7
25 M 06/01/2020 18:41:55 24.4 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3033 23.7903 2.0 2.6
26 M 06/01/2020 11:21:46 23.7 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3048 23.7803 1.0 2.7
27 M 04/01/2020 11:02:31 9.5 χμ ΒΒΑ της Αθήνας 38.0650 23.7653 10.0 1.0
28 M 03/01/2020 20:14:48 26.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας 37.8730 23.4653 2.0 1.2
29 M 02/01/2020 10:50:07 27.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας 38.1142 23.4682 11.0 1.8
30 M 02/01/2020 07:48:54 21.4 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3173 23.7593 11.0 2.1
31 M 02/01/2020 00:56:50 9.5 χμ ΒΒΑ της Αθήνας 38.0667 23.7557 10.0 1.2
32 M 01/01/2020 05:41:52 37.5 χμ ΑΝΑ της Αθήνας 37.8442 24.1233 4.0 0.8
33 M 31/12/2019 01:53:08 24.8 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3040 23.7978 7.0 2.5
34 M 31/12/2019 00:17:05 22.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 38.0715 23.9678 5.0 1.6
35 M 30/12/2019 14:09:55 18.5 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.0932 23.5748 9.0 1.4
36 M 29/12/2019 10:57:19 23.4 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3095 23.7828 7.0 2.2
37 M 29/12/2019 09:47:52 31.6 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2342 23.3853 11.0 1.9
38 M 29/12/2019 02:17:04 34.9 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1892 23.4047 6.0 1.4
39 M 29/12/2019 02:11:11 31.5 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2247 23.4060 7.0 2.1
40 M 29/12/2019 02:04:13 34.4 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1972 23.3988 6.0 2.4
41 M 29/12/2019 01:51:40 32.1 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2193 23.4027 7.0 2.3
42 M 29/12/2019 00:39:35 34.2 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1993 23.3998 9.0 1.4
43 M 29/12/2019 00:33:11 34.5 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1963 23.3978 10.0 1.1
44 M 29/12/2019 00:31:16 34.2 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1980 23.4007 8.0 1.4
45 M 28/12/2019 23:32:32 34.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2027 23.3967 8.0 1.6
46 M 28/12/2019 22:05:21 34.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2002 23.4005 7.0 1.5
47 M 28/12/2019 22:03:54 31.5 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2270 23.4013 7.0 1.7
48 M 28/12/2019 21:37:04 31.4 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2280 23.4012 7.0 2.9
49 M 28/12/2019 21:34:05 34.1 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1970 23.4068 7.0 3.9
50 M 28/12/2019 21:33:23 34.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1982 23.4060 7.0 1.6
51 M 28/12/2019 21:31:36 33.1 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2128 23.3960 7.0 2.1
52 M 28/12/2019 13:21:39 33.3 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς 38.3538 23.2418 2.0 1.4
53 M 28/12/2019 12:50:00 33.7 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2072 23.3943 7.0 2.2
54 M 28/12/2019 12:33:06 35.4 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.1902 23.3925 11.0 2.3
55 M 28/12/2019 12:06:08 31.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2275 23.3952 10.0 1.4
56 M 28/12/2019 11:53:12 30.8 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2330 23.4042 7.0 1.6
57 M 27/12/2019 18:37:23 31.8 χμ ΝΔ της Χαλκίδας 38.2293 23.3913 8.0 1.3
58 M 27/12/2019 05:00:28 36.3 χμ ΝΑ της Αθήνας 37.7197 23.9777 11.0 2.0
59 M 26/12/2019 16:23:25 26.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2463 23.4880 14.0 1.1
60 M 26/12/2019 16:21:11 22.1 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας 38.2862 23.4858 12.0 1.4
61 M 26/12/2019 01:16:43 18.6 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.0917 23.5718 9.0 0.9
62 M 24/12/2019 11:15:16 22.5 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3117 23.7697 13.0 2.1
63 M 24/12/2019 10:46:58 22.4 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3142 23.7718 14.0 2.3
64 M 24/12/2019 09:54:55 23.9 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3067 23.7867 10.0 1.8
65 M 24/12/2019 03:55:33 25.6 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου 38.1612 22.8617 12.0 1.9
66 M 23/12/2019 08:22:14 24.6 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1388 23.5335 7.0 1.2
67 M 23/12/2019 03:46:30 22.5 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας 38.4118 23.3497 4.0 1.9
68 M 22/12/2019 09:38:24 20.8 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1010 23.5490 11.0 2.2
69 M 21/12/2019 22:31:02 22.8 χμ ΒΔ της Αθήνας 38.1078 23.5270 12.0 1.7
70 M 21/12/2019 08:47:28 24.5 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3023 23.7908 5.0 2.2
71 M 21/12/2019 07:43:07 35.6 χμ ΒΑ της Κορίνθου 38.1983 23.1695 16.0 1.0
72 M 20/12/2019 12:25:18 21.6 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 38.3195 23.7650 11.0 1.8