Εργαστήριο Σεισμολογίας Εργαστήριο Γεωφυσικής
 
Σεισμικότητα
σε πραγματικό χρόνο
Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης  


Διευθυντής: Καθ. Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τον Παναγιώτη Παπαδημητρίου
Copyright (c) 2016 
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84
Αθήνα, ΕΛΛΑΣ
Τηλέφωνα:(+30) 210 7274446
ΦΑΞ: (+30) 210 7274787