Μοντέλο ολίσθησης
του σεισμού στις 29 Σεπτεμβρίου 2008

στα νησιά Kermadec, κοντά στη Νέα Ζηλανδία

  Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=7.0 συνέβη ανατολικά της Αυστραλίας στα νησιά Kermadec
στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα (15:19:31 GMT). Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού
ανέδειξε την ενεργοποίηση ενός ανάστροφου ρήγματος. Η αντιστροφή των κυματομορφών ανέδειξε ένα
πολύπλοκο μοντέλο ολίσθησης όπου το μήκος ρήγματος υπολογίστηκε κοντά στα 30 χλμ.

   

   

   

   

   

Χάρτης επικέντρου

Χάρτης σταθμών

Αντιστροφή Κυματομορφών

Μοντέλο ολίσθησης

Γρήγορος Υπολογισμός Μεγέθους

Χάρτης Επικέντρου του σεισμού


 


Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού και οι σταθμοί σε τηλεσεισμικές αποστάσεις των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν


 


Αντιστροφή κυμάτων P, SH


 


Μοντέλο Ολίσθησης


 


Γρήγορος υπολογισμός μεγέθους με βάση τη διάρκεια του σήματος σε υψίσυχνο περιεχόμενο.


 

Προσδιοριζόμενο μέγεθος M=7 με βάση την παραπάνω σχέση απο Hara T., 2007


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000. The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography
in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.

Bouchon Michel, (1981). A simple method to calculate Green's functions for elastic layered media. BSSA, 71, 4, 959-971.

Hara, T., Measurement of duration of high-frequency energy radiation and its application to determination of
magnitudes of large shallow earthquakes, Earth Planets Space, 59, 227-231, 2007a.

Hara, T., Magnitude determination using duration of high frequency energy radiation and displacement amplitude:
application to tsunami earthquakes, Earth Planets Space, 59, 561-565, 2007b.

Harris, R., A., and Simpson R., W., (2002). The 1999 MW 7.1 Hector Mine, California Earthquake - A test of the stress
shadow hypothesis? BSSA, 92, 4, 1497-1512.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.