Μοντέλο Ολίσθησης του σεισμού στις
8 Ιουνίου του 2008

Σεισμός Ανδραβίδας

 
Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=6.4 συνέβη στη Δυτική Πελοπόννησο κοντά στην πόλη της
Ανδραβίδας στις 8 Ιουνίου του 2008 (12:25 GMT). Ο μηχανισμός γένεσης ανέδειξε την
ενεργοποίηση ενός δεξιόστροφου ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης με ΝΔ-ΒΑ διεύθυνση.

Η σεισμική πηγή του σεισμού είναι πολύπλοκη και διακρίνεται απο καθαρή κατευθυντικότητα
προς τα Βόρειoανατολικά. Στατικές μεταβολές της τάσης μελετήθηκαν με βάση: (1) απλοποιημένο μοντέλο
ολίσθησης και (2) με βάση το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίστηκε. Τα αποτελέσματα δείχνουν
λίγο διαφορετικές τιμές μεταφερόμενης τάσης χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι περιοχές στις οποίες
υπολογίστηκε ότι μεταφέρθηκε τάση.

   

   

   

   

   

   

   

   

Σεισμική Προσομοίωση1

Χάρτης Σταθμών

Σεισμική Προσομοίωση2

Μοντέλο Ολίσθησης

Ισχυρή σεισμική κίνηση

Μεταφορά τάσης απλό μοντέλο

Μεταφορά τάσης σύνθετο μοντέλο

Προσδιορισμός Μεγέθους

Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση P,SH,SV τηλεσεισμικές κυματομορφές

Προβολή σε χάρτη των σταθμών των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι κυματομορφές

Παρατηρούμενα και υπολογισμένα συνθετικά κύματα P και SH

Mοντέλο ολίσθησης

Συνθετικός χάρτης Εδαφικής ταχύτητας μαζί με Μηχανισμούς γένεσης
και με επαναπροσδιορισμένη σεισμικότητα

Στατικές τάσεις με βάση απλό μοντέλο ολίσθησης

Στατικές τάσεις με βάση το υπολογισμένο μοντέλο ολίσθησης

 
Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων από Μόσχου Αλεξάνδρα email: amoshou@geol.uoa.gr

References

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000. The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography
in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.

Bouchon Michel, (1981). A simple method to calculate Green's functions for elastic layered media. BSSA, 71, 4, 959-971.

Harris, R., A., and Simpson R., W., (2002). The 1999 MW 7.1 Hector Mine, California Earthquake - A test of the stress
shadow hypothesis? BSSA, 92, 4, 1497-1512.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.