Σεισμός Κίνας 12/5/2008

Περιοχή Ανατολικής Sichuan

 

Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=7.9 συνέβη στην περιοχή της ανατολικής Sichuan της Κίνας
στις 12 Μαίου 2008 (06:27 GMT). Ο μηχανισμός γένεσης υπέδειξε την ενεργοποίηση ενός αναστρόφου ρήγματος σε διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ.

Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Σταθμοί, σε τηλεσεισμικές αποστάσεις των οποίων τα δεδομένα
χρησιμοποιήθηκαν και μηχανισμός γένεσης του σεισμού.


 

Μηχανισμός Γένεσης κάνοντας χρήση σταθμών σε τηλεμετρικές αποστάσεις


 

Teleseismic Modeling κυμάτων P και SH για υπολογισμό ολίσθησης


 

Μοντέλο Ολίσθησης


 

Συνθετικός Χάρτης PGV + Σεισμικότητα EMSC


 

Το μοντέλο ολίσθησης υπολογίστηκε από Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Ο μηχανισμός γένεσης υπολογίστηκε από Alexandra Moshou, email: amoshou@geol.uoa.gr


Βιβλιογραφικές Αναφορές

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, (1981). A simple method to calculate Green's functions for elastic layered media. BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.