Σεισμός Λεωνιδίου


Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 5:14 (GMT) σεισμός μεγέθους Μw=6.0 έλαβε χώρα νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 135 χλμ νότια της Αθήνας. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.Ημερομηνία Ώρα Γ. Πλάτος(o)  Γ. Μήκος(o)  Βάθος(km) Mw Πηγή
06-01-2008 05:14: 18.977 37.0976 N 22.6582 E 75.0 6.0 ATHU


                               

Σεισμικότητα Σεισμική Ροπή Σεισμική Προσομείωση 1 Σεισμική Προσομείωση 2
Μηχανισμοί Γένεσης Αντιστροφή Χωρικών Κυμάτων Κατανομή Ολίσθησης Ισχυρή Σεισμική Κίνηση

Σεισμικότητα 1964-2008 M>3.9
(ο αστερίσκος υποδεικνύει τη γεωγραφική θέση του πρόσφατου σεισμού)


 

Προσδιορισμός Σεισμικής Ροπής και Μεγέθους
με χρήση φασματικής ανάλυσης

Mo = 1.0 10**25 Dyne.cm         Mw=6.0


 

Προσδιορισμός σεισμικών παραμέτρων με χρήση P,SH,SV τηλεσεισμικών δεδομένων


 

Προσδιορισμός Σεισμικών Παραμέτρων
Προσομείωση Σεισμικών Κυμάτων με χρήση
τοπικών - περιφερειακών δεδομένων
 

Μηχανισμοί Γένεσης Ισχυρών Σεισμών (μπλέ χρώμα)
και Μηχανισμός Γένεσης Κύριου Σεισμού (πράσινο χρώμα)


 

Χάρτης σταθμών και μηχανισμός γένεσης
 

Αντιστροφή Χωρικών Κυμάτων
και προσδιορισμός ολίσθησης κατα μήκος του ρήγματος
 

Προσδιορισμός ολίσθησης κατα μήκος του ρήγματος
 

Ισχυρή Σεισμική Κίνηση
Ταχύτητα (cm/sec)
 

Μοντέλο ολίσθησης από Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων από Μόσχου Αλεξάνδρα email: amoshou@geol.uoa.gr

References:

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.