Σεισμός Χιλής 14/11/2008

Περιοχή Antofagasta Χιλής

 

Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=7.7 συνέβη στην περιοχή Antofagasta της Χιλής στις 14 Νοεμβρίου
του 2007 στις (15:40 UTC). Ο μηχανισμός γένεσης υπέδειξε την ενεργοποίηση ενός ανάστροφου ρήγματος σε διεύθυνση Β-Ν.

Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο μερικών ανθρώπων και καταστροφές σε πολλά κτίρια.

Σταθμοί, σε τηλεσεισμικές αποστάσεις των οποίων τα δεδομένα
χρησιμοποιήθηκαν και μηχανισμός γένεσης του σεισμού.


 

Teleseismic Modeling κυμάτων P και SH


 

Μοντέλο Ολίσθησης


 

Συνθετικός Χάρτης PGV


 

Το μοντέλο ολίσθησης υπολογίστηκε από Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr


Βιβλιογραφικές Αναφορές

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.