Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 17 Αυγούστου 1999

στην περιοχή του Ιζμίτ, Βορειοδυτική Τουρκία

 

Στις 17 Αυγούστου 1999, ένας σεισμός με μέγεθος Mw = 7.4 συνέβη στην περιοχή Ιζμίτ στη βορειοδυτική Τουρκία. Ο σεισμός αυτός ενεργοποίησε τμήματα του δεξιόστροφου ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης της Βόρειας Ανατολίας. Κατά τον 20ο αιώνα αρκετοί σεισμοί ενεργοποίησαν το ίδιο ρήγμα. Το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίστηκε με ψηφιακά δεδομένα σε τηλεσεισμικές αποστάσεις ανέδειξε την πολυπλοκότητα και την κατευθυντικότητα της διάρρηξης προς τα Ανατολικά. Η ολίσθηση έφθασε μέχρι την επιφάνεια.

   

   

   

   

   

   

Μηχανισμοί Γένεσης

Regional modeling

Χάρτης Σταθμών

Teleseismic Modeling for slip

Μοντέλο ολίσθησης

Στατικές μεταβολές τάσης

Χάρτης μηχανισμών γένεσης


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση κυματομορφές σε τηλεμετρικές αποστάσεις


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση περιφερειακές κυματομορφές


 


Ο μηχανισμός γένεσης και σταθμοί των οποίων οι κυματομορφές χρησιμοποιήθηκαν
στον υπολογισμό της ολίσθησης


 


Παρουσίαση των παρατηρούμενων και των συνθετικών
κυματομορφών μετά την αντιστροφή


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Στατικές μεταβολές τάσης


 


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Earthquake modeled by Moshou Alexandra email: amoshou@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Harris R. A. and Simpson R. W., 2002. The 1999 MW 7.1 Hector Mine, California Earthquake - A
test of the stress shadow hypothesis?, BSSA, 92, 4, 1497-1512.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.